Begeleid werken

Begeleid werken is bedoeld voor mensen die tijdelijk of zelfs langere tijd begeleiding nodig hebben voordat ze de stap kunnen maken naar een betaalde baan. Iedereen die graag wil werken in het reguliere arbeidsproces en daarbij ondersteuning nodig heeft vanwege bijvoorbeeld een fysieke of mentale beperking, autisme, psychische of sociale problemen. Of schoolverlaters die nog geen baan hebben.

Het is een vorm van dagbesteding waarbij wordt gewerkt onder vaste begeleiding van gediplomeerde begeleiders bij het aanleren van algemene sociale en praktische werknemersvaardigheden die nodig zijn om te kunnen werken bij een bedrijf of instelling. Zo wordt in een beschermde en veilige omgeving werkervaring opgedaan en een vast dagritme geleerd.