Begeleiding Jeugd

Onze begeleiding richt zich op jezelf mogen zijn op een maatschappelijk verantwoorde wijze. De begeleiding richt zich op persoonlijke ontwikkeling, sociale interactie, de wereld om jou heen begrijpen en kunnen handelen binnen vaste structuren en regels van de maatschappij en dus ook school.

Wij werken aan de voorwaarden om weer tot leren te kunnen komen met passend maatwerk voor elk kind.

Leren kun je leren.

Ieder kind leert op zijn eigen manier. Het leren verloopt bij sommige kinderen moeizamer dan bij andere zonder dat het kind hier zelf iets aan kan doen. Wij bieden specifieke ondersteuning in het leren, een intensievere vorm van training waarmee leerproblemen of achterstanden voorkomen of verholpen kunnen worden. Daarnaast is het erg belangrijk dat het kind weer plezier gaat krijgen in het leren.

Focus op ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling en groei, zowel sociaal-emotioneel als ook lichamelijk is bij ons een belangrijk doel. De verschillende werkzaamheden verbeteren de conditie, motorische vaardigheden en daarmee ook de eigenwaarde en zelfstandigheid. Jij ontdekt op deze manier wat wél kan, in plaats van wat niet kan, en daar bouwen we op verder. De dieren, en met name de paarden, zijn een belangrijk onderdeel van ons werk. Ze geven vertrouwen, oordelen niet, brengen rust en ondersteunen ons begeleiders door het gedrag te spiegelen. Daarbij zijn ze ook nog eens heel erg lief en moedigen ze aan tot sociaal gedrag.

Het resultaat is dat de kinderen zich bewust worden van hun eigen kracht, hun eigen vermogen tot leren en kunnen ze zich werkelijk ontwikkelen.

Onze werkwijze zet jou in jouw lichamelijke balans in vaste taken en structuren waarin wij jou de juiste begeleiding kunnen bieden. We kijken heel goed naar het vertrekpunt: waar ‘staat’ het kind in zijn ontwikkeling en sluiten daar bij aan. Daarbij richten we ons op het geheel. Vaak zetten we eerst in op de lichamelijke balans. Je bewust worden van jouw eigen lichaamstaal, jouw persoonlijke ruimte, de intentie waarmee jij iets doet. Dat wordt de normale dagelijkse gang van zaken voor iedereen.

Een positieve bijkomstigheid bij deze werkwijze is dat er een ‘zelfsturende’ groep ontstaat. Iedereen voelt elkaar zeer goed aan en ondersteunt elkaar.