Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie wordt toegepast bij kinderen die niet blij met zichzelf zijn. Hierbij kan het gaan om emotionele, sociale- en gedragsproblemen. Veel onderdelen van PMT passen wij toe omdat het ervaringsgericht is en gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. De aangeleerde ervaringen kunnen vervolgens thuis of op school worden toegepast. 

Persoonlijke benadering.

Door de behandeling af te stemmen op de hulpvraag van het kind of de jongere en hun ouders wordt de psychomotorische behandeling persoonlijk. Dit is erg belangrijk omdat ieder individueel persoon van elkaar verschilt ook al is er sprake van vergelijkbare klachten. De externe therapeuten maken daarom met de kinderen, jongeren en of hun ouders een persoonlijk behandelplan op waarin de doelen duidelijk worden geformuleerd. De vastgestelde richtlijnen vormen het kader waarbinnen het behandelplan wordt opgesteld. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen die vastgesteld zijn door middel van onderzoeken en of welke door de beroepsgroep en ons  zijn vastgesteld.

Afhankelijk van de problematiek wordt de behandeling vorm gegeven en kan de psychomotorische therapie onder andere op de volgende manieren tot uiting komen:

  • Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Voor het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid dagen we de kinderen op een speelse manier uit om grenzen te verleggen en te leren wat ze kunnen. Door samen met de kinderen of jongeren sociale bewegingsactiviteiten uit te voeren leren ze ook de grenzen van de ander beter herkennen en respecteren.

  • Lichaamsbeleving en lichaamswaardering.

Wanneer de eigenwaarde van het kind of de jongere laag is, denk aan: erg ontevreden met zijn of haar eigen lichaam helpt de psychomotorische therapeut het kind of de jongere door middel van lichaamsgerichte oefeningen en bewegingsactiviteiten. Door de positieve fysieke ervaring leert het anders naar zijn lichaam te kijken wat resulteert in vertrouwen en een goed gevoel zijn of haar lichaam.

  • Bevorderen van sociale vaardigheden en verminderen van sociale angst

Het verminderen van sociale angsten en het bevorderen van de sociale vaardigheden kan op speelse wijze worden geoefend met deze vorm van therapie door contact te leggen met andere kinderen. Wanneer kinderen moeite hebben in de sociale omgang en met name het maken van contacten kan het oefenen met vaardigheden als: het wachten op de beurt, iets kiezen, een mening geven, onderhandelen en praten, samenwerken in een groep het kind helpen hierin te groeien.

Soms hebben kinderen moeite met stressvolle levensgebeurtenissen waardoor de balans zoek raakt. Hierdoor kunnen verschillende problemen ontstaan die de kinderen in de weg staan zoals: gedragsproblemen, problemen met reguleren van emoties of concentratieproblemen. Het toepassen van psychomotorische therapie kan de kinderen helpen om de ervaring een plek te geven zodat het ze niet meer belemmerd.

  • Meer beweging

Bewegen is leuk en geeft het kind een goed gevoel. Soms zijn kinderen door hun klachten (bijv. bij depressie of onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten) steeds minder lichamelijk actief, waardoor de klachten in stand worden gehouden. In de psychomotorische therapie leren kinderen dat bewegen leuk is en dat jij je daardoor beter voelt. Bovendien helpt het verbeteren van de lichamelijke gezondheid ook bij het vergroten van zelfvertrouwen. Als je meer kan voel jij je immers zelfverzekerder.

  • Persoonlijke benadering

DOCW stemt zijn behandeling af op de hulpvraag van kind/jongere en ouders (en indien nodig met school en/of andere behandelaren). Kinderen zijn nu eenmaal verschillend, ook al hebben ze soms last van vergelijkbare klachten. Onze psychomotorisch therapeut maakt de behandelaar, school en/of hun ouders een persoonlijk behandelplan, waarin de doelen in gezamenlijk overleg duidelijk omschreven worden.

  • Behandeling gebaseerd op richtlijnen

De psychomotorisch therapeut werkt volgens de richtlijnen die op grond van onderzoek en/of door de beroepsgroep zijn vastgesteld. De richtlijnen vormen het kader waarbinnen de psychomotorisch therapeut met de hulpvrager tot een persoonlijk behandelplan komt.

Herken jij je kind in bovenstaande symptomen en wil je meer onderzoeken of dit de therapie vorm is die jouw kind gaat helpen?