Remedial Teaching

Remedial Teaching passen wij toe in onze schoollessen. Het voordeel van individuele Remedial Teaching  is de mogelijkheid tot het doorvragen, wat verdieping schept en waarbij de gedachtegang van het kind kan worden achterhaald. Deze individuele aandacht geeft ons meer inzicht en er kan rust gecreëerd worden voor het kind.

Remedial Teaching is geen bijles, het is een intensievere vorm van lesgeven waarbij getracht wordt leerproblemen of -achterstanden te voorkomen of verhelpen. Het gehele proces wordt vooraf beschreven in het handelingsplan zodat we weten wanneer het gewenste doel behaald is.

Ieder kind verdient zijn eigen manier van leren.

Niet ieder kind leert op de zelfde manier. Het leren verloopt bij sommige kinderen moeizamer dan bij andere zonder dat het kind hier zelf iets aan kan doen. Dit kan ontzettend frustrerend zijn en het kind demotiveren. Wij geven specifieke ondersteuning zodat het kind zelf leert hoe te leren op school. Het is daarbij belangrijk dat er weer plezier wordt beleefd aan het leren en het straks weer naar school gaan.

Het stappenplan.

Allereerst zal het kind de schoolse vaardigheden aangeleerd krijgen om tot leren te kunnen komen. Samen met de leerkracht en eventuele andere deskundigen wordt een lesplan opgesteld dat afgestemd is op het kind. Dit plan vormt de leidraad voor de volgende stappen. 

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op

Ieder kind is uniek en krijgt het onderwijs, zorg en begeleiding die past bij de persoonlijkheid. We leveren maatwerk op ieder gebied. Ook jóuw kind is ons specialisme.