Zorgboerderij Winschoten D.O.C.W.

Welkom op de website van Zorgboerderij Winschoten, de instelling die deskundige zorg en onderwijs biedt aan kinderen die niet meer naar school kunnen, moeite hebben met functioneren in de maatschappij of dreigen uit te vallen op school. Onze werkwijze is maatwerk, afgestemd op het kind en diens omgeving waardoor het kind straks weer naar school kan.

Daarnaast bieden wij dagbesteding voor (jong)volwassenen

Jij kan het!

Autonomie voor ieder kind.

Zo zelfstandig mogelijk worden in een veilige, gestructureerde omgeving. Onze begeleiding is gericht op het aanleren van vaardigheden om weer naar school te kunnen, je goed te kunnen handhaven in de maatschappij en het leren omgaan met je onhandigheden ongeacht leeftijd of niveau.

Lees meer

Goed functioneren in de maatschappij.

Zorgboerderij Winschoten biedt begeleiding aan kinderen en jongeren zodat terugkeer in de maatschappij en naar school weer mogelijk is. Daarbij ligt de focus op de voorwaarden om terug naar school te kunnen gaan, omgaan met omgevingsfactoren, zelfvertrouwen en zelfinzicht. Het kind komt in balans, leert zijn kwaliteiten herkennen en komt in zijn kracht te staan. Dat is het doel waar we in verschillende fases naar toe werken.

Lees meer

Zien wat het kind nodig heeft.

Bij Zorgboerderij Winschoten gaan we uit van wat jóuw kind nodig heeft en maken een plan op maat op dit unieke kind. Wij kijken met in achtneming van de diagnoses vooral naar wie jij bent, wat jij al kan en wat jij kunt leren. 

Lees meer

De kinderen hebben veel kwaliteiten die zij nog niet kennen. Wij maken hen bewust van hun eigen kracht. Wil je meer informatie over onze werkwijze?